Pågående sjukfall per diagnos, specifikt för stressrelaterade sjukdomar 2005–

Antal pågående sjukfall per det sista datumet i varje kvartal för diagnoskod F43, det vill säga stressrelaterade sjukdomar, fördelat på län och kommun.  Det vill säga antalet personer som är sjukskrivna och får ersättning av Försäkringskassan i det aktuella kvartalet.

Mer information om Socialstyrelsens diagnoskoder som används: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 9, 2020, 02:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:14 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.forsakringskassan.se/store/9/resource/46
Contact email mailto:statistikenheten@forsakringskassan.se
Contact name Statistikservice
Frequency kvartalsvis
GUID https://catalog.forsakringskassan.se/store/9/resource/60
Language svenska
Publisher URI https://catalog.forsakringskassan.se/store/9/resource/1
Publisher name Försäkringskassan
URI https://catalog.forsakringskassan.se/store/9/resource/60
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC