Polisstationer i Sverige

Datamängden innehåller polisstationer i Sverige listade i bokstavsordning efter kommunnamn eller ortsnamn.

Informationsresursen innehåller inte personuppgifter.

För varje polisstation anges följande information:

 • id: polisstationens id
 • name: polisstationens namn
 • location: platsbeskrivning med gatuadress, ort och geografisk position (för visning på karta)
 • Url: länk till informationssida om polisstationen på polisen.se
 • services: tjänster som finns hos polisstationen

Följande tjänster kan finnas tillgängliga hos en polisstation:

 • Anmälan - tar emot anmälningar av brott.
 • Pass - det går att ansöka om pass.
 • Tillstånd - stationen hanterar olika typer av tillstånd.
 • Hittegods - stationen hanterar hittegods.
 • Vapen - stationen hanterar vapenärenden.
 • Delgivning - lämnar ut delgivningar.
 • Cyklar - har cykelvisning eller auktion.
 • Provisoriskt pass - stationen utfärdar provisoriskt pass.
 • Beslag - det går att hämta beslagtaget gods på stationen.

Information om öppettider för olika tjänster hos en polisstation fås genom att ange polisstationens id i API-anropet, (t.ex. /api/policestations/1233 för Alingsås). Öppettider anges dygnsvis för varje enskild tjänst och presenteras från dagens datum och två veckor framåt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 2, 2020, 05:00 (UTC)
Skapad April 13, 2018, 04:30 (UTC)
License Creative Commons Attribution 4.0
Contact URI https://free.entryscape.com/store/190/resource/4
Contact email mailto:registrator.kansli@polisen.se
Contact name Polismyndigheten
Frequency dagligen
GUID https://free.entryscape.com/store/190/resource/3
Language svenska
Publisher URI https://free.entryscape.com/store/190/resource/1
Publisher URL https://polisen.se/
Publisher email mailto:registrator.kansli@polisen.se
Publisher name Polismyndigheten
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Regeringen och den offentliga sektornRättvisa, rättsliga system och allmän säkerhet
URI https://free.entryscape.com/store/190/resource/3
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://polisen.se/psidata
source https://free.entryscape.com/store/190/resource/3