Postlista för Lidingö stad och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Postlista för Lidingö stad och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 30, 2020, 16:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:14 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/153
Contact email mailto:oppnadata@lidingo.se
Contact name Leon Ortler
Frequency kontinuerlig
GUID https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/169
Issued 2017-01-01
Language svenska
Modified 2017-01-01
Publisher URI https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/1
Publisher URL http://www.lidingo.se
Publisher email mailto:oppnadata@lidingo.se
Publisher name Lidingö stad
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2696332/
Start of temporal extent 2017-01-01
Theme Befolkning och samhälle
URI https://lidingo.entryscape.net/store/1/resource/169
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC