Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016

Premiepensionssystemet är den fonderade delen av det allmänna ålderspensionssystemet. Vid årsskiftet 2016/2017 omfattade premiepensionssystemet 7,2 miljoner pensionssparare och pensionärer. Den fonderade delen av pensionssystemet innebär en viss riskspridning i förhållande till de risker som finns i inkomstpensionen, den innebär också – i förväntan – en något högre allmän pension. Priset för förväntad högre avkastning är en högre risk i premiepensionen som sådan, jämfört med t.ex. risken i inkomstpensionssystemet. Med risk menar vi variation i pensionens värde. Inom premiepensionen är det möjligt för pensionssparare och pensionärer att anpassa risken i den allmänna pensionen utifrån sin egen ekonomiska situation och sina egna värderingar. Rapporten ger en sammanfattande beskrivning av läget för pensionsspararna och pensionärerna vid slutet av 2016. Syftet med rapporten är att följa utvecklingen av premiepensionen samt pensionsspararnas och pensionärernas investeringsbeteende över tid.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/Rapporter/rapporter
Last Updated April 25, 2020, 07:01 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)
Conforms to https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/Rapporter/rapporter
Contact URI https://registrera.oppnadata.se/store/131/resource/eb2b65e3e27672e1451e7cb24bf64c0a
Contact email mailto:info@pensionsmyndigheten.org
Contact name Pensionsmyndigheten
End of temporal extent 2017-12-31
Frequency http://publications.europa.eu/resource/authority/frequencyDAILY
GUID http://pensionsmyndigheten.se/datasets/dcat#ds3
Issued 2017
Language svenska
Modified nan
Publisher URI https://registrera.oppnadata.se/store/131/resource/159c4f76ff0b6f4e567756477e02bc53
Publisher name Pensionsmyndigheten
Publisher type Tillbakadragen
Spatial URI http://sws.geonames.org/2673730
Start of temporal extent 2017-01-01
Theme Regeringen och den offentliga sektorn
URI http://pensionsmyndigheten.se/datasets/dcat#ds3