Rapporterade kundproblem inom premiepensionsområdet

Under 2016 kom det in 1 119 klagomål och synpunkter som rörde rådgivning, förvaltning och fondbolag till Pensionsmyndighetens kundservice. 793 klagomål kom in under första halvåret och 326 under andra halvan. Att antalet klagomål minskade under den senare delen av året hänger antagligen ihop med de åtgärder som Pensionsmyndigheten vidtog under första halvåret. Åtgärderna var dels att begränsa antalet fondbytesblanketter som kan beställas till en blankett per dag dels att ett beställt fondbyte måste bekräftas med bank-ID. Promemorian är en genomgång av de inkomna klagomålen och synpunkterna under 2016. Syftet med promemorian är att sprida vetskap om de problem och den oro som pensionssparare upplever i samband med att de blir kontaktade av försäljare av olika tjänster inom premiepensionsområdet. Tänkta läsare är pensionssparare och pensionärer, Pensionsmyndighetens anställda och andra intresserade.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/Rapporter/rapporter
Last Updated April 25, 2020, 07:01 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)
Conforms to https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/Rapporter/rapporter
Contact URI https://registrera.oppnadata.se/store/131/resource/eb2b65e3e27672e1451e7cb24bf64c0a
Contact email mailto:info@pensionsmyndigheten.org
Contact name Pensionsmyndigheten
End of temporal extent 2017-12-31
Frequency http://publications.europa.eu/resource/authority/frequencyDAILY
GUID http://pensionsmyndigheten.se/datasets/dcat#ds4
Issued 2017-05-11
Language svenska
Modified nan
Publisher URI https://registrera.oppnadata.se/store/131/resource/159c4f76ff0b6f4e567756477e02bc53
Publisher name Pensionsmyndigheten
Publisher type Tillbakadragen
Spatial URI http://sws.geonames.org/2673730
Start of temporal extent 2017-01-01
Theme Regeringen och den offentliga sektorn
URI http://pensionsmyndigheten.se/datasets/dcat#ds4