Regeringskansliets presskonferenser

Register över Regeringskansliets presskonferernser som levererats till, och tillhandahålls av, Riksarkivet.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 13, 2020, 20:00 (UTC)
Skapad June 17, 2020, 14:00 (UTC)
Contact URI https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/20
Contact email mailto:jens.kling@riksarkivet.se
Contact name Jens Kling
End of temporal extent 2017-01-01
Frequency årlig
GUID https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/63
Language svenska
Publisher URI https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/1
Publisher name Riksarkivet
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886
Start of temporal extent 1993-01-01
Theme Regeringen och den offentliga sektornUtbildning, kultur och sport
URI https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/63
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC