Riktvärdeangivelser för hyreshus och ägarlägenheter 2016-2018

Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade hyreshus- och ägarlägenhetsfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:03 (UTC)
Skapad February 23, 2019, 03:00 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1054
Contact email mailto:mattias.tornqvist@skatteverket.se
Contact name Mattias Törnqvist
Frequency andra
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/780
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/780
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/deklarerahyreshus/satastaxeringsvardetfram/riktvardeangivelserochfastighetsforsaljningar.4.76a43be412206334b89800022431.html