Riktvärde­­angivelser för industri 2013-2018

Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade industrifastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 21, 2020, 11:02 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/32
Contact email mailto:jerker.wesslen@skatteverket.se
Contact name Jerker Wesslén
Frequency andra
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/38
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/38
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/deklareraindustrifastighet.4.76a43be412206334b89800043557.html