Riktvärdeangivelser för småhus på lantbruk 2017-2019

Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade lantbruksfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:04 (UTC)
Skapad March 23, 2019, 03:01 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1054
Contact email mailto:mattias.tornqvist@skatteverket.se
Contact name Mattias Törnqvist
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/835
Issued 2019-03-21
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/835
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/deklarerahyreshus/satastaxeringsvardetfram/riktvardeangivelserochfastighetsforsaljningar.4.76a43be412206334b89800022431.html