Satellitdata (jordobservationsdata)

Satellitdata kan användas som stöd i mängder av applikationsområden. Potentialen i användandet av satellitdata är till stora delar fortfarande outforskad. Med satellitdata går det att övervaka jordens tillstånd både på land och i marina miljöer.

Copernicusprogrammet är initierat av EU och tillhandahåller data som är öppen och gratis för alla.

Aktuellt API tillgängliggör satellitbilder från Sentinel 2. Sentinel 2 är en optisk satellit som används för att exempelvis monitorera: klimatförändringar, inom jord och skogsbruk, vid kartering av vattentäkter och marina miljöers tillstånd, vid stadsplanering, i katastrofområden, m.m.

API-dokumentation: https://github.com/synvinkel/mtf-sat-doc

För mer information om Copernicusprogrammet: https://www.copernicus.eu/en

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 30, 2019, 23:00 (UTC)
Skapad March 30, 2019, 23:00 (UTC)
GUID https://free.entryscape.com/store/223/resource/3
Publisher URI https://free.entryscape.com/store/223/resource/1
Publisher name Rymdstyrelsen
Theme Vetenskap och teknikJordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedelRegioner och städerRättvisa, rättsliga system och allmän säkerhetTransportMiljöHälsaEnergiUtbildning, kultur och sportBefolkning och samhälle
URI https://free.entryscape.com/store/223/resource/3
documentation https://github.com/synvinkel/mtf-sat-doc