SBU:s publikationer

Titel och information om följande publikations­typer: SBU Utvärderar, SBU Kommenterar, svar från SBU:s upplysnings­tjänst, SBU Kartlägger, SBU Bereder, Prioritering av veten­skapliga kunskaps­luckor, SBU Prioriterings­stöd, Förstudie – samman­fattning samt skrifter och faktablad

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 24, 2020, 13:00 (UTC)
Skapad October 4, 2018, 08:51 (UTC)
License Creative Commons Attribution 4.0
Contact URI https://registrera.oppnadata.se/store/127/resource/c4031243cceb6fdb129cf7eb2b5caefa
Contact email mailto:registrator@sbu.se
Contact name SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Frequency kontinuerlig
GUID http://sbu.se/datasets/dcat/dataset/b1e9f7cabaa04bbebba0f0a3c989eb70
Issued 1989-01-01
Modified 2020-05-22
Publisher URI https://registrera.oppnadata.se/store/127/resource/437d3c86e3261ed5da3473cd0620acf4
Publisher name SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Regeringen och den offentliga sektornHälsa
URI http://sbu.se/datasets/dcat/dataset/b1e9f7cabaa04bbebba0f0a3c989eb70