Bilförmånsberäkning, schema

Detta XML-schema avser struktur för nybilspriser som används vid beräkning av bilförmån

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 5, 2020, 04:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/158
Contact email mailto:susanna.svensson@skatteverket.se
Contact name Susanna Svensson
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/166
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/166
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/schemalagerxml/bilformansberakning.4.19b9f599116a9e8ef36800022771.html