Skansen

Dokument, fotografier, och föremål

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 9, 2020, 06:01 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:01 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/fd2a97dd0f104cc4716ed1cbb266c6a2
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI http://www.skansen.se/
Publisher URL http://www.skansen.se/
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sportMiljö
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/fd2a97dd0f104cc4716ed1cbb266c6a2
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source http://www.skansen.se/