Skatteavdrag på års­­inkomster upp till 400 000 kr

Tabellen kan användas för att på ett enkelt sätt se hur mycket skatteavdrag (preliminär A-skatt) i procent som ska göra på årsinkomster upp till 400 000 kr för lön, arvode och liknande ersättningar för en person som inte är pensionär. Samtliga kommunala skattesatser finns i tabellen, dvs 29-40.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 21, 2020, 11:01 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:17 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/665
Contact email mailto:maria.u.eriksson@skatteverket.se
Contact name Maria Eriksson
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/142
Issued 2017-01-12
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/142
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/jamkning.4.71004e4c133e23bf6db8000110771.html?q=hj%C3%A4lptabell