Skatteavdrag på engångsbelopp för löne- och pensionsinkomster m.m. (ej sjöinkomst)

Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet för de allmänna skattetabellerna för kolumn 1 till 6.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:03 (UTC)
Skapad December 12, 2019, 04:05 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/843
Contact email mailto:maria.u.eriksson@skatteverket.se
Contact name Maria Eriksson
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1005
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1005
documentation https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/salaserdutabellen.4.319dc1451507f2f99e875f.html