Skatteavdrag på engångsbelopp för pensionsinkomster 2017-2019

Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av pensioner tom inkomståret 2019. From inkomståret 2020 se ”Skatteavdrag på engångsbelopp för löne- och pensionsinkomster m.m.”

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/665
Contact email mailto:maria.u.eriksson@skatteverket.se
Contact name Maria Eriksson
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/137
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/137
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/skatteavdrag/engangsbelopp.4.361dc8c15312eff6fd3225e.html?q=eng%C3%A5ngstabell