Skatteavdrag på engångs­­belopp för löneinkomster m.m. för sjömän i fjärrfart

Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet för sjömän i fjärrfart. Kolumn 1 används för dem som är under 65 år och fr.o.m. inkomståret 2020 finns även kolumn 2 för dem som är 65 år eller äldre.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 21, 2020, 11:00 (UTC)
Skapad December 19, 2018, 21:01 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/665
Contact email mailto:maria.u.eriksson@skatteverket.se
Contact name Maria Eriksson
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/694
Issued 2018-12-18
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/694
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC