Skattetabeller månadslön

Skattetabeller för beräkning av preliminär A‑skatt avseende månadslön. Denna datamängd innehåller 2016-2019 samt 2020 års tabeller och i mitten av december varje år läggs nästföljande års tabeller in.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/665
Contact email mailto:maria.u.eriksson@skatteverket.se
Contact name Maria Eriksson
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/5
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/5
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/salaserdutabellen.4.319dc1451507f2f99e875f.html