Skolmat

Här hittar ni skolmatsmenyn som öppna data i samarbete med dinskolmat.se

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 14, 2020, 04:00 (UTC)
Skapad December 20, 2018, 18:00 (UTC)
Frequency uppdateras kontinuerligt
GUID https://linkoping.entryscape.net/store/1/resource/28
Language svenska
Publisher URI https://linkoping.entryscape.net/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.linkoping.se/
Publisher name Linköpings kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sport
URI https://linkoping.entryscape.net/store/1/resource/28
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC