Skolor, förskolor, fritidshem i Haninge kommun

Adresser och kontaktuppgifter till våra förskolor, grundskolor, gymnasiumskolor och vuxenutbildning som är belägna i Haninge kommun. Både kommunala och fristående aktörer. På förskolorna finns uppgifter om öppet tider och antal platser. En av kolumnerna anges Enhetsnamn, med detta menas namnet på förskolorna, skolorna. Uppgifterna är hämtade från vårt verksamhetssystem från IST-Sverige AB.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 12, 2020, 13:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:14 (UTC)
Contact URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/5
Contact email mailto:barnochutbildning@haninge.se
Contact name Utbildningsförvaltningen
Frequency halvårs
GUID https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/6
Issued 2016-02-01
Language svenska
Publisher URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/3
Publisher email mailto:haningekommun@haninge.se
Publisher name Haninge kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2707952/
Start of temporal extent 2016-01-01
Theme Utbildning, kultur och sport
URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/6
Version notes Andra utkast av kontaktinfo från IST-Sverige AB