Skolplaceringsområden

Skolplaceringsområden inom Gävle kommun.

Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Gävle kommun till konsumenten. Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=placeringsskola
Last Updated July 6, 2020, 06:01 (UTC)
Skapad March 22, 2020, 04:00 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency årlig
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/371
Issued 2020-03-19
Language svenska
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sport
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/371
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC