Skötselobjekt - Gavlegårdarna

Objekt i Gävle kommun där det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna ansvarar för skötsel. Datat innehåller vad för slags skötselytor Gavlegårdarna har (ex. gräsytor och markbeläggningsytor).

Skötseldatat används som underlag vid framtagning av skötsel- och underhållskostnader samt vid upphandlingar.

Schemat för innehållet ser likadant ut som för datamängden Skötselobjekt - Gavlefastigheter, så de kan med fördel konsumeras tillsammans.

Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Gävle kommun till konsumenten. Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 13, 2020, 19:01 (UTC)
Skapad June 5, 2020, 00:01 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency halvårs
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/390
Language svenska
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme MiljöRegioner och städer
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/390
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC