Solkarta

Med hjälp av Linköping kommuns kartdata kan du se vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 31, 2020, 15:00 (UTC)
Skapad December 20, 2018, 18:00 (UTC)
Frequency vart tredje år
GUID https://linkoping.entryscape.net/store/1/resource/29
Language svenska
Publisher URI https://linkoping.entryscape.net/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.linkoping.se/
Publisher name Linköpings kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Energi
URI https://linkoping.entryscape.net/store/1/resource/29
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC