Statistik och analys

Statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens sammansättning och utveckling, för staden som helhet samt inom stadsdelsnämnder och andra delar av staden.

Övrig information finns att hämta på följade plats: http://statistik.goteborg.se/

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://statistik.goteborg.se/
Last Updated June 4, 2020, 03:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/69
Contact email mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
Contact name Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret
Frequency obekant
GUID https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/14
Issued 2016-09-01
Language svenska
Publisher URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/1
Publisher URL http://goteborg.se
Publisher name Göteborgs stad
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2711533/
Theme Befolkning och samhälle
URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/14
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://statistik.goteborg.se/