Statistikdatabasen på Statistiska centralbyrån - SCB

Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och femton andra myndigheter och är gratis att använda

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 29, 2018, 16:01 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:09 (UTC)
Contact URI https://katalog.datahotell.se/store/185/resource/4
Contact email mailto:statistikservice@scb.se
Contact name SCB Statistikservice
GUID https://katalog.datahotell.se/store/185/resource/3
Publisher URI https://katalog.datahotell.se/store/185/resource/1
Publisher URL https://www.scb.se/
Publisher name Statistiska centralbyrån
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Internationella frågorRegeringen och den offentliga sektornMiljöEkonomi och finansHälsaRättvisa, rättsliga system och allmän säkerhetRegioner och städerEnergiJordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedelTransportUtbildning, kultur och sportVetenskap och teknikBefolkning och samhälle
URI https://katalog.datahotell.se/store/185/resource/3
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC