Stompunkter - Nedladdningstjänster

Stompunkterna utgör ett viktigt underlag för all mätning i samband med utsättning, detaljmätning, avvägning, kartframställning och fastighetsbildning.

Polygonpunkter är noggrant inmätta och beräknade så att koordinatvärdena har en hög lägesnoggrannhet i plan, en del polygonpunkter har även en höjd med centimeters noggrannhet.

Höjdfixar är finavvägda och har hög noggrannhet i höjd men kan ej användas för inmätning i plan.

Övrig beskrivning finns i dokumentation.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 2, 2020, 23:00 (UTC)
Skapad March 28, 2020, 11:03 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/4
Contact email mailto:kartor@haninge.se
Contact name Stadsbyggnadsförvaltningen
Frequency oregelbundet
GUID https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/98
Publisher URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/3
Publisher email mailto:haningekommun@haninge.se
Publisher name Haninge kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2707952
Theme Regioner och städerBefolkning och samhälle
URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/98
Version notes Uppdateringar körs ut en gång i veckan. Mätning ute i fält sker vid behov.
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
dcat_type http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/service
documentation https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/97