Sveriges satellitregister

I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I enlighet med förordningen om rymdverksamhet (SFS 1982:1069, 1994:114) förs detta register av Rymdstyrelsen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 30, 2019, 23:00 (UTC)
Skapad May 22, 2018, 04:38 (UTC)
GUID https://free.entryscape.com/store/223/resource/4
Issued 2017-06-01
Language engelska
Publisher URI https://free.entryscape.com/store/223/resource/1
Publisher name Rymdstyrelsen
Theme Vetenskap och teknik
URI https://free.entryscape.com/store/223/resource/4