Televerket - KOMBER

KOMBER (KOMplexvis BERäkning) användes för trafikal beräkning och dimensionering av telefonnätets trafikvior och innehåller data från samtliga viakomplex som finns bevarade från perioden. Viakomplexen beskriver viorna, viornas storlek, sökande och uppmätt trafik, samt nätets dirigering.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 02:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
Contact URI https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/20
Contact email mailto:jens.kling@riksarkivet.se
Contact name Jens Kling
End of temporal extent 1993-01-01
Frequency andra
GUID https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/25
Issued 2018-03-26
Language svenska
Publisher URI https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/1
Publisher name Riksarkivet
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Start of temporal extent 1989-01-01
Theme Vetenskap och teknik
URI https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/25