Testpersonnummer

Nummer med sekelsiffror, dvs 12 tecken långt, som bara får användas i testmiljön aldrig i produktion. Nummer finns för åren 1890-2019. Nya testnummer läggs in i januari varje år.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 3, 2020, 02:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/148
Contact email mailto:vjera.catovic@skatteverket.se
Contact name Vjera Catovic
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/147
Issued 2017-02-07
Language svenska
Modified 2018-01-11
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Befolkning och samhälle
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/147
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC