TN.Rail.AccessRestriction

Datamängden redovisar antal spår som representeras av varje järnvägslänk enligt Inspiretema transportnät (TN) AccessRestriction. Järnväg som förvaltas av Trafikverket och som har besiktningsklass=0 (besiktigas ej) tilldelas värdet "physicallyImpossible", övrig järnväg som förvaltas av Trafikverket tilldelas värdet "publicAccess". För närvarande tilldelas järnväg som förvaltas av annan organisation än Trafikverket alltid "physicallyImpossible". Datamängden går att komma åt via wms, wfs och nedladdning av förgenererade filer.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:08 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:02 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency månatligen
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/ffec9c3b-bef0-4178-ad96-33b22712731f
Identifier ffec9c3b-bef0-4178-ad96-33b22712731f
Issued 2012-06-28
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/ffec9c3b-bef0-4178-ad96-33b22712731f