TN.Rail.VerticalPosition

Datamängden redovisar järnvägens vertikala position enligt Inspiretema transportnät (TN) VerticalPosition. Temat ska beskriva järnvägens vertikala position i förhållande till andra transportelement.Det datamängden faktiskt redovisar är sträckor där järnvägen går ovan eller under mark, utifrån uppgifter om att järnvägen går på bro eller i tunnel. Resterande sträckor behandlas som att de går på marken. Datamängden går att komma åt via wms, wfs och nedladdning av förgenererade filer.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:01 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency månatligen
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/412f3c3b-8126-40b1-a469-eedd7c3a89c1
Identifier 412f3c3b-8126-40b1-a469-eedd7c3a89c1
Issued 2012-06-28
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/412f3c3b-8126-40b1-a469-eedd7c3a89c1