TN.RoadTransportNetwork.DownloadService

Tjänsten är Trafikverkets nedladdningstjänst för datamängder som omfattas av INSPIRE vägtransportnät. Alla datamängder från Trafikverket som omfattas av INSPIRE-direktivet går även att ladda ner som förgenererade gml-filer via Lastkajen - Trafikverkets tjänst för nedladdning av filbaserad geodata.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:08 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:04 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency månatligen
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/84ce3866-7e61-4a30-9827-c51631ad0121
Identifier 84ce3866-7e61-4a30-9827-c51631ad0121
Issued 2012-06-28
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/84ce3866-7e61-4a30-9827-c51631ad0121