TN.RoadTransportNetwork.MaintenanceAuthority

Datamängden redovisar ansvar för underhåll enligt Inspiretema transportnät (TN) MaintenanceAuthority. MaintenanceAuthority är genererad ur från följande vägdataprodukter: Väghållare Datamängden går att komma åt via wms, wfs och nedladdning av förgenererade filer.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:12 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency månatligen
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/e8bf918b-6f44-42d9-b34b-ca39373d227b
Identifier e8bf918b-6f44-42d9-b34b-ca39373d227b
Issued 2010-01-01
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/e8bf918b-6f44-42d9-b34b-ca39373d227b