TN.RoadTransportNetwork.RoadWidth

Datamängden redovisar vägbredd enligt Inspiretema transportnät (TN) RoadWidth. Datamängden redovisar vägbanans bredd i meter. För belagd väg avses avståndet mellan beläggningskanterna eller kantstöden. För övrig väg avses bärig bredd, dvs. den del av vägbanan som uppfyller den angivna bärigheten. RoadWidth är genererad ur från följande vägdataprodukter: Vägbredd Slitlager Datamängden går att komma åt via wms, wfs och nedladdning av förgenererade filer.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:04 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency månatligen
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/1cc38a50-25dc-4ce1-82c1-236a720b4199
Identifier 1cc38a50-25dc-4ce1-82c1-236a720b4199
Issued 2010-01-01
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/1cc38a50-25dc-4ce1-82c1-236a720b4199