Trafikbuller karttjänst WMS 2016

WMS- tjänst som visar utbredning av dygnsekvivalent (LAeq,dygn) trafikbuller i Göteborgs kommun. Bullerkällor är spårvagnstrafik, järnvägstrafik och vägtrafik. Beräkningar är utförda i Sondplan med ingångsdata från åren 2015-2016.

Informationen delas upp i tre WMS- lager.

(1) Trafikbuller 50 - 65 dB buller utbredning på 2 meters höjd indelat i bullernivåer (ytor).

(2) Trafikbuller 50 - 65 dB indelat per våningsplan (fasadpunkter)

(3) Trafikbuller under 50 dB utbredning (yta)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 1.0
Last Updated May 29, 2020, 22:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/18
Contact email mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Contact name Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen
Frequency vartannat år
GUID https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/114
Language svenska
Publisher URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/1
Publisher URL http://goteborg.se
Publisher name Göteborgs stad
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2711533/
Theme Regioner och städerMiljöBefolkning och samhälleHälsaTransport
URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/114
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
source https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/114