Trafikbuller karttjänst WMS 2018

WMS-tjänst som visar dygnsekvivalent ljudnivå och maxnivå. Trafiksiffror avser 2018 års trafikdata.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 2.0
Last Updated May 29, 2020, 22:02 (UTC)
Skapad June 20, 2019, 08:01 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/18
Contact email mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Contact name Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen
Frequency vartannat år
GUID https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/659
Issued 2019-06-19
Language svenska
Publisher URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/1
Publisher URL http://goteborg.se
Publisher name Göteborgs stad
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2711533
Start of temporal extent 2018-01-01
Theme Regioner och städerHälsaBefolkning och samhälleMiljö
URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/659
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
source https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/659