Trafikmätning bil

Mätpunkter i sweref 99-18-00. Innehåller information om benämning på mätpunkt, antal bilar per veckomedeldygn samt inmätningsår.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 16, 2019, 15:00 (UTC)
Skapad December 19, 2018, 12:00 (UTC)
Contact URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/87
Contact email mailto:gis@haninge.se
Contact name GIS
GUID https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/89
Publisher URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/3
Publisher email mailto:haningekommun@haninge.se
Publisher name Haninge kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Befolkning och samhälle
URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/89