Trafikplats järnväg

Trafikplats järnväg är en förädlad järnvägsdataprodukt. Typen av förädling är generalisering och den bygger på två dataprodukter inom produktgruppen Bandata. Syftet med generaliseringen är att skapa unika förekomster av de trafikplatser som finns i järnvägsanläggningen. Varje trafikplats representeras av en punkt. De dataprodukter som ligger till grund för rubricerad dataprodukt är Plats/platsmitt och Hållställe/övrig plats. Plats/platsmitt innehåller inte bara trafikplatser som är öppna för trafik. Status för respektive plats framgår av attributet Platsstatus. Dataprodukten Hållställe/övrig plats innehåller, förutom hållställen, platser som inte är trafikplatser per definition. Dessa platser benämns övriga platser i attributet Platstyp. Trafikplatser för järnvägsanläggningen representeras i två skilda dataprodukter: Plats/platsmitt och Hållställe/övrig plats. Trafikplatser av typerna driftplats, driftplatsdel, linjeplats, hållplats och station representeras i Plats/platsmitt. Observera att platstyp station inte används i anläggning som förvaltas av Trafikverket. Trafikplatser av typen hållställe samt övriga representeras i dataprodukten Hållställe/övrig plats. I dessa båda dataprodukter representeras varje trafikplats 1-n gånger beroende på hur många spår som finns på platsen. Syftet med rubricerad dataprodukt, Trafikplats järnväg, är att tillhandahålla en dataprodukt som dels innehåller en samlad representation av alla trafikplatstyper, dels att representera varje trafikplats med en unik punkt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:04 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/cdd2b537-be10-4f60-a507-3c3a7225125e
Identifier cdd2b537-be10-4f60-a507-3c3a7225125e
Issued 2016-02-16
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/cdd2b537-be10-4f60-a507-3c3a7225125e