Trafikregelföreteelser - NVDB

Företeelser från Nationella Vägdatabasen (NVDB) för hela vägnätet: Begränsad bruttovikt Begränsad fordonsbredd Begränsad fordonslängd Begränsat axel - boggitryck Bärighet Cirkulationsplats Förbjuden färdriktning Förbjuden sväng Förbud mot trafik Gågata & Gångfartsområde Hastighetsgräns Inskränkningar för transport av farligt gods Miljözon Motortrafikled & Motorväg * Tättbebyggt område

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:04 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency dagligen
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/533f37d3-9359-4c9f-8908-cd70e0e0e422
Identifier 533f37d3-9359-4c9f-8908-cd70e0e0e422
Issued 2012-12-17
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/533f37d3-9359-4c9f-8908-cd70e0e0e422