Trafikverket - Vägdata för bilnät, visningstjänst

Tjänst med vägdata för bilvägtrafiknät från Trafikverket. Innehåller företeelsetyper från bl.a. NVDB (Nationella vägdatabasen). Tjänsten är under uppbyggnad och innehållet kommer att utökas.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:08 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:10 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency dagligen
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/efd995a7-b92e-476b-b4c7-895d5ca89714
Identifier efd995a7-b92e-476b-b4c7-895d5ca89714
Issued 2016-06-15
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/efd995a7-b92e-476b-b4c7-895d5ca89714