Traktamente, schablonbelopp (endast år 2016-2017)

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Innehåller värden för inkomstår 2016 och 2017.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:17 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/158
Contact email mailto:susanna.svensson@skatteverket.se
Contact name Susanna Svensson
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/176
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/176
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/traktamente.4.dfe345a107ebcc9baf80006547.html?q=traktamente