unstraight

Film, föremål, litteratur, och samlingar

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 30, 2020, 20:00 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:01 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/39991476e6b6de83a599fb6d8581d2b1
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI http://www.unstraight.org/
Publisher URL http://www.unstraight.org/
Publisher name The Unstraight Museum
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sportMiljö
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/39991476e6b6de83a599fb6d8581d2b1
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source http://www.unstraight.org/