1 538 datasets found

Filter Results
 • SL Störningsinformation 2

  Information om störningar för hållplatser eller linjer i SL-trafiken. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • SL Reseplanerare 3.1

  Med detta API kan du få reseförslag från A till B inom Stockholms län med SLs trafik. I SLs reseplanerare finns även Waxholmsbolagets trafik. APIet kan användas för att beräkna...
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn. ResRobot - Sök Resa I vårt API...
 • SL Realtidsinformation 4

  Ankomst- och avgångsprognoser om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i...
 • SL Reseplanerare 3

  OBS! Kommer att ersättas av SL Reseplanerare 3.1 den 2:a september 2019 Sök resor med SL och Waxholmsbolaget från och till hållplats, koordinater eller adress. Relevant...
 • SL Närliggande hållplatser

  OBS! Kommer att ersättas av SL Närliggande hållplatser 2 den 2:a september 2019 På grund av problem med bland annat POI-filtreringen kommer utfasningen av SL Närliggande...
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar. API ’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur...
 • GTFS Sverige 2

  Filer i standardformatet GTFS med all planerad kollektivtrafik i hela Sverige. Med detta API kan du ladda ner filer med planerad kollektivtrafik i Sverige. Informationen som...
 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Listning av hållplatser och linjer i Stockholms län. Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av SL:s semi-statisk information för samtliga...
 • Oxyfi-Realtidspositionering

  Push-API med information om realtidspositioner på fordon i kollektivtrafiken. För närvarande levererar API:et information för alla tåg som körs av Värmlandstrafik, Norrtåg och...
 • ResRobot - Stolptidtabeller 2

  Ankomst- och avgångstider för hållplatser och stationer över hela Sverige. För SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket är avgångsinformation i...
 • SL Närliggande hållplatser 2

  Med detta API kan du få information om närliggande hållplatser till en försedd plats baserad på latitude och longitude. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med...
 • Beskattning, Debiteringsstatistik (inkomstår 2016)

  Debiteringsstatistiken innehåller beskattningsuppgifter. Här redovisas en summering av debiterade skatter/avgifter/reduktioner. I debiteringsstatistiken redovisas uppgifter för...
 • Kost, schablonvärde (endast år 2017)

  Om du som arbetsgivare tillhandahåller kost är det en skattepliktig förmån för den anställde och du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen....
 • Beskattning, Beskattningssammandrag (inkomstår 2019)

  Beskattningssammandraget innehåller uppgifter om deklarerade inkomster samt avdrag i inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Här redovisas uppgifter för hela riket....
 • Genomsnittshyror för lokaler 2019-2021

  Genomsnittshyrorna utgör en vägledande hyresnivå i sådana fall då faktisk utgående hyra saknas eller av annan anledning inte kan ligga till grund för beräkning av byggnadsvärdet.
 • Fastighetstaxering, typkoder

  Typkoder återspeglar fastighetstaxeringslagens bestämmelser om olika typer av taxeringsenheter.
 • Riktvärdeangivelser för hyreshus och ägarlägenheter 2016-2018

  Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade hyreshus- och ägarlägenhetsfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).
 • Skattetabeller tvåveckorslön

  Skattetabeller för beräkning av preliminär A‑skatt avseende tvåveckorslön. Denna datamängd innehåller 2016-2020 års tabeller och i mitten av december varje år läggs nästföljande...
You can also access this registry using the API (see API Docs).