199 datasets found

Format: JSON

Filter Results
 • Oxyfi-Realtidspositionering

  Push-API med information om realtidspositioner på fordon i kollektivtrafiken. För närvarande levererar API:et information för alla tåg som körs av Värmlandstrafik, Norrtåg och...
 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Listning av hållplatser och linjer i Stockholms län. Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av SL:s semi-statisk information för samtliga...
 • SL Realtidsinformation 4

  Ankomst- och avgångsprognoser om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i...
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar. API ’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur...
 • SL Närliggande hållplatser

  OBS! Kommer att ersättas av SL Närliggande hållplatser 2 den 2:a september 2019 På grund av problem med bland annat POI-filtreringen kommer utfasningen av SL Närliggande...
 • SL Närliggande hållplatser 2

  Med detta API kan du få information om närliggande hållplatser till en försedd plats baserad på latitude och longitude. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med...
 • SL Reseplanerare 3.1

  Med detta API kan du få reseförslag från A till B inom Stockholms län med SLs trafik. I SLs reseplanerare finns även Waxholmsbolagets trafik. APIet kan användas för att beräkna...
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • SL Störningsinformation 2

  Information om störningar för hållplatser eller linjer i SL-trafiken. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn. ResRobot - Sök Resa I vårt API...
 • SL Reseplanerare 3

  Journey planning API for
 • GTFS Sverige 2

  GTFS data of all the planned public transport in Sweden.
 • ResRobot - Stolptidtabeller 2

  Ankomst- och avgångstider för hållplatser och stationer över hela Sverige. För SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket är avgångsinformation i...
 • Riktvärdeangivelser för småhus 2018-2020

  Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade småhusfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).
 • Riktvärdeangivelser för småhus på lantbruk 2017-2019

  Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade lantbruksfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).
 • Riktvärdeangivelser för lantbruk, jord (åker och betesmark) 2014-2016

  Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade lantbruksfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).
 • Skatteavdrag på engångsbelopp för pensionsinkomster 2017-2019

  Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av pensioner tom inkomståret 2019. From inkomståret 2020 se...
 • Grundavdrag för personer under 65 år

  Grundavdraget är ett avdrag som görs från dina inkomster på lön, arvode eller liknande ersättningar. Om du har en näringsverksamhet beräknas grundavdraget även på inkomster från...
 • Skatteavdrag på engångsbelopp för löneinkomster m.m. för sjömän i fjärrfart

  Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet för sjömän i fjärrfart. Kolumn 1 används för dem som är under 65 år och fr.o.m. inkomståret 2020 finns även kolumn 2 för...
 • Riktvärdeangivelser för industri 2019-2024

  Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade industrifastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).
You can also access this registry using the API (see API Docs).