8 datasets found

Categories: Miljö Format: ZIP

Filter Results
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Mölndals kommun

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde,...
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Göteborgs stad

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgs Stad enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde, Dygnsmedelvärde och...
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Partille kommun

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde,...
 • Ortofoto 2017

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
 • Ortofoto 2008

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Ortofoto 1998

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Tjörns kommun

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde,...
 • Ortofoto 2010

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
You can also access this registry using the API (see API Docs).