63 datasets found

Categories: Regeringen och den offentliga sektorn

Filter Results
 • Polisstationer i Sverige

  Datamängden innehåller polisstationer i Sverige listade i bokstavsordning efter kommunnamn eller ortsnamn. Informationsresursen innehåller inte personuppgifter. För varje...
 • Ortofoto 2017

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Höjdmodell WMS

  Höjdmodell WMS Innehåller höjdgrid, höjdkurvor, terrängskuggning och terränglutning baserade på stadens höjdmodell från 2017 med upplösning 0.5 meter per pixel.
 • Stadskarta WMS

  Stadskartan är en översiktlig karta som beskriver Göteborg. Kartan kan primärt användas som bakgrund till verksamhetsdata samt för översiktlig orientering i staden. Stadskartan...
 • Skolledarutredningen - Arbetstidsundersökning.

  Undersökning rörande arbetstidens fördelning på olika arbetsuppgifter för viss personal på särskilt utvalda skolenheter. Data innehåller uppgifter om den tid vederbörande varje...
 • Ärendedata

  API för att söka och hitta ärenden som diarieförts. I varje ärende framgår vilka händelser som diarieförts, det vill säga vilka handlingar som kommit in eller upprättats och...
 • SBU:s publikationer

  Titel och information om följande publikations­typer: SBU Utvärderar, SBU Kommenterar, svar från SBU:s upplysnings­tjänst, SBU Kartlägger, SBU Bereder, Prioritering av...
 • Pågående sjukfall per diagnos, Sverige totalt 2005–

  Antal pågående sjukfall per det sista datumet i varje kvartal med fördelning efter diagnos. Det vill säga antalet personer som är sjukskrivna och får ersättning av...
 • Yrkes info

  APIiet Yrkesinfo innehåller beskrivningar av cirka 350 olika yrken.
 • Historiska annonser

  Detta dataset innehåller 4.2M jobbannonser som publiserats på Platsbanken från 2006 till och med 2017
 • Yrkesprognoser

  Yrkesprognos APIet innehåller 1 och 5 åriga prognoser.
 • Taxonomi

  JobTech Taxonomy innehåller data som vanligtvis används inom arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Datan består av strukturerade listor, som är relevanta för matchning av...
 • Job Stream

  JobStream API är för er som bygger applikationer och behöver förvara alla annonser lokalt. Med JobStream kan du hämta alla förändringar i annonserna en gång/minut. Nya,...
 • Ontologi

  Ontologi är ett projekt som använder modern teknik för att beskriva arbetsmarknaden för att göra effektivare matchning och bättre användarupplevelser.        Ontologin...
 • Job Search

  Job Search API är en sökmotor för alla nuvarande jobbannonser från Platsbanken. Målet är att skapa ett enkelt men ändå mångsidigt API som ska passa alla som bygger alla...
 • Utbetalning årsstatistik till 2002 Utbetald ålderspension i december. Årsbelo...

  Statistiken redovisar ålderspensioner i det tidigare pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.
 • Utbetalning årsstatistik från 2003 Allmän pension. Tabell 03 Antal pensionäre...

  Statistiken redovisar ålderspensioner i det nuvarande pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning på kön.
 • Utbetalning årsstatistik till 2002 Utbetald folkpension och tilläggspension i...

  Statistiken redovisar ålderspensioner i det tidigare pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.
 • Intjänande till inkomstpension, Antal med pensionsrätt, genomsnittligt pensio...

  Intjänandet till pensionerna kan mätas på olika sätt beroende på vilket mått man väljer att använda. I denna statistik redovisas tre mått för intjänandet till inkomstpension....
 • Sveriges pensioner 2005 - 2015 Inkomstgrundad allmän pension, tjänstepension ...

  Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, tilläggs- och...
You can also access this registry using the API (see API Docs).