65 datasets found

Categories: Regeringen och den offentliga sektorn

Filter Results
 • Polisens aktuella händelser

  Datamängden innehåller 500 aktuella händelsenotiser från polisen som ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande...
 • Polisstationer i Sverige

  Datamängden innehåller polisstationer i Sverige listade i bokstavsordning efter kommunnamn eller ortsnamn. Informationsresursen innehåller inte personuppgifter. För varje...
 • Stadskarta WMS

  The City map is a generalized map showing the texture of Gothenburg. Primarily it is used as a basemap for visualizing diffrent types of data, and for general orientation. It is...
 • Miljömålsuppföljning

  Uppföljning av stadens arbete med Miljömålen. Datamängden tas fram och aggregeras av Miljöförvaltningen. Underlag hämtas bland annat från tillsynsverksamheten, andra kommunala...
 • Ärendedata

  API för att söka och hitta ärenden som diarieförts. I varje ärende framgår vilka händelser som diarieförts, det vill säga vilka handlingar som kommit in eller upprättats och...
 • SBU:s pågående projekt

  Titel och information om SBU:s pågående utvärderingsprojekt.
 • Vetenskapliga kunskapsluckor

  SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det...
 • SBU:s publikationer

  Titel och information om följande publikations­typer: SBU Utvärderar, SBU Kommenterar, svar från SBU:s upplysnings­tjänst, SBU Kartlägger, SBU Bereder, Prioritering av...
 • Pågående sjukfall per diagnos, sjukskrivningens längd 2005–

  Antal pågående sjukfall per det sista datumet i varje kvartal med fördelning efter diagnos och hur lång sjukskrivningen är. Det vill säga antalet personer som är sjukskrivna och...
 • Pågående sjukfall per diagnos, ålder 2005–

  Antal pågående sjukfall per det sista datumet i varje kvartal med fördelning efter diagnos och åldersklass. Det vill säga antalet personer som är sjukskrivna och får ersättning...
 • Yrkes info

  APIiet Yrkesinfo innehåller beskrivningar av cirka 350 olika yrken.
 • Historiska annonser

  Detta dataset innehåller 4.2M jobbannonser som publiserats på Platsbanken från 2006 till och med 2017
 • Yrkesprognoser

  Yrkesprognos APIet innehåller 1 och 5 åriga prognoser.
 • Taxonomi

  JobTech Taxonomy innehåller data som vanligtvis används inom arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Datan består av strukturerade listor, som är relevanta för matchning av...
 • Job Stream

  JobStream API är för er som bygger applikationer och behöver förvara alla annonser lokalt. Med JobStream kan du hämta alla förändringar i annonserna en gång/minut. Nya,...
 • Ontologi

  Ontologi är ett projekt som använder modern teknik för att beskriva arbetsmarknaden för att göra effektivare matchning och bättre användarupplevelser.        Ontologin...
 • Job Search

  Job Search API är en sökmotor för alla nuvarande jobbannonser från Platsbanken. Målet är att skapa ett enkelt men ändå mångsidigt API som ska passa alla som bygger alla...
 • Utbetalning årsstatistik till 2002 Utbetald ålderspension i december. Årsbelo...

  Statistiken redovisar ålderspensioner i det tidigare pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.
 • Utbetalning årsstatistik från 2003 Allmän pension. Tabell 03 Antal pensionäre...

  Statistiken redovisar ålderspensioner i det nuvarande pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning på kön.
 • Utbetalning årsstatistik till 2002 Utbetald folkpension och tilläggspension i...

  Statistiken redovisar ålderspensioner i det tidigare pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.
You can also access this registry using the API (see API Docs).