13 datasets found

Categories: Vetenskap och teknik

Filter Results
 • Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas över Sverige

  Produkten innehåller information om olika grundämnen i morän i Sverige. Partiell lakning har gjorts med kungsvatten, den lösta delen av provet har analyserats med...
 • Grundvattenförkomster

  In the dataset groundwater bodies contains the geometry and metadata on swedish groundwater bodies used for regional and national water management environmental plans and...
 • Brunnar

  I datamangden Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet och vad brunnen används...
 • Månadskarta över grundvattensituationen

  Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet....
 • Verksamhetskritiska System

  Verksamhetskritiska System i Lidingö stads It-miljö
 • GPS positioner där Lidingö stads openWifi finns

  Innehåller beskrivning, adress, placering samt GPS positioner
 • Televerket - VIADIM

  System för dimensionering av vior, data utgörs av telefontrafikintresse mellan olika trafikområden.
 • Statens Järnvägar - Ritningsregister FIRA

  Ritningsregistret FIRA innehåller uppgifter om ritningar från SJ (Statens Järnvägar) Fastigheter.
 • Televerket - KOMBER

  KOMBER (KOMplexvis BERäkning) användes för trafikal beräkning och dimensionering av telefonnätets trafikvior och innehåller data från samtliga viakomplex som finns bevarade från...
 • Publikt Wi-Fi

  Placering av accesspunkter för publikt trådlöst nätverk i Gävle kommuns stadskärna och ytterområden. SSID/Nätverksnamn ”_Gavle WiFi”. Gävle kommun friskriver sig från varje form...
 • Helsingborgs systemlista

  En lista på de datasystem Helsingborgs stad använder sig av.
 • Satellitdata (jordobservationsdata)

  Satellitdata kan användas som stöd i mängder av applikationsområden. Potentialen i användandet av satellitdata är till stora delar fortfarande outforskad. Med satellitdata går...
 • Sveriges satellitregister

  I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I...
You can also access this registry using the API (see API Docs).