10 datasets found

Categories: Vetenskap och teknik

Filter Results
 • Sveriges satellitregister

  I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I...
 • Televerket - VIADIM

  System för dimensionering av vior, data utgörs av telefontrafikintresse mellan olika trafikområden.
 • Televerket - KOMBER

  KOMBER (KOMplexvis BERäkning) användes för trafikal beräkning och dimensionering av telefonnätets trafikvior och innehåller data från samtliga viakomplex som finns bevarade från...
 • Statens Järnvägar - Ritningsregister SIRA

  Ritningsregistret SIRA innehåller uppgifter om ritningar från SJ Historiska ritningar (centralarkivet).
 • Miljöövervakning grundvatten

  The dataset contains data on groundwater chemistry from about 1700 sites in Sweden sampled within Environmental monitoring programs. The number of sites changes over the years...
 • Grundvattenförkomster

  I datamängden Grundvattenförekomster redovisas förekomster av grundvatten som utpekats inom vattenförvaltningen. Förekomsterna används för nationella och europeisk rapportering...
 • Brunnar

  The dataset on wells contains data on well location and technical properties such as depth, soil depth , dimensions, water capacity and usage. The dataset also includes...
 • GPS positioner där Lidingö stads openWifi finns

  Innehåller beskrivning, adress, placering samt GPS positioner
 • Verksamhetskritiska System

  Verksamhetskritiska System i Lidingö stads It-miljö
 • Helsingborgs systemlista

  En lista på de datasystem Helsingborgs stad använder sig av.
You can also access this registry using the API (see API Docs).