13 datasets found

Categories: Vetenskap och teknik

Filter Results
 • Statens Järnvägar - Ritningsregister SIRA

  Ritningsregistret SIRA innehåller uppgifter om ritningar från SJ Historiska ritningar (centralarkivet).
 • Televerket - KOMBER

  KOMBER (KOMplexvis BERäkning) användes för trafikal beräkning och dimensionering av telefonnätets trafikvior och innehåller data från samtliga viakomplex som finns bevarade från...
 • Statens Järnvägar - Ritningsregister FIRA

  Ritningsregistret FIRA innehåller uppgifter om ritningar från SJ (Statens Järnvägar) Fastigheter.
 • Televerket - VIADIM

  System för dimensionering av vior, data utgörs av telefontrafikintresse mellan olika trafikområden.
 • Publikt Wi-Fi

  Placering av accesspunkter för publikt trådlöst nätverk i Gävle kommuns stadskärna och ytterområden. SSID/Nätverksnamn ”_Gavle WiFi”. Gävle kommun friskriver sig från varje form...
 • Grundvattenförkomster

  I datamängden Grundvattenförekomster redovisas förekomster av grundvatten som utpekats inom vattenförvaltningen. Förekomsterna används för nationella och europeisk rapportering...
 • Brunnar

  I datamangden Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet och vad brunnen används...
 • Miljöövervakning grundvatten

  The dataset contains data on groundwater chemistry from about 1700 sites in Sweden sampled within Environmental monitoring programs. The number of sites changes over the years...
 • Verksamhetskritiska System

  Verksamhetskritiska System i Lidingö stads It-miljö
 • GPS positioner där Lidingö stads openWifi finns

  Innehåller beskrivning, adress, placering samt GPS positioner
 • Helsingborgs systemlista

  En lista på de datasystem Helsingborgs stad använder sig av.
 • Satellitdata (jordobservationsdata)

  Satellitdata kan användas som stöd i mängder av applikationsområden. Potentialen i användandet av satellitdata är till stora delar fortfarande outforskad. Med satellitdata går...
 • Sveriges satellitregister

  I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I...
You can also access this registry using the API (see API Docs).