9 datasets found

Categories: Vetenskap och teknik

Filter Results
 • Televerket - VIADIM

  System för dimensionering av vior, data utgörs av telefontrafikintresse mellan olika trafikområden.
 • Televerket - KOMBER

  KOMBER (KOMplexvis BERäkning) användes för trafikal beräkning och dimensionering av telefonnätets trafikvior och innehåller data från samtliga viakomplex som finns bevarade från...
 • Sveriges satellitregister

  I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I...
 • Grundvattennivåer, tidsserier

  The dataset contains groundwater level measured from the SGU's groundwater network. The purpose of the groundwater network is to study natural temporal variations in groundwater...
 • Grundvattenförkomster

  In the dataset groundwater bodies contains the geometry and metadata on swedish groundwater bodies used for regional and national water management environmental plans and...
 • Miljöövervakning grundvatten

  Miljöövervakning av grundvatten bedrivs i omkring 1700 provplatser. Antalet platser förändras mellan åren och ökar för närvarande. Miljöövervakning drivs dels på nationell nivå...
 • GPS positioner där Lidingö stads openWifi finns

  Innehåller beskrivning, adress, placering samt GPS positioner
 • Verksamhetskritiska System

  Verksamhetskritiska System i Lidingö stads It-miljö
 • Helsingborgs systemlista

  En lista på de datasystem Helsingborgs stad använder sig av.
You can also access this registry using the API (see API Docs).