12 datasets found

Categories: Vetenskap och teknik

Filter Results
 • Televerket - VIADIM

  System för dimensionering av vior, data utgörs av telefontrafikintresse mellan olika trafikområden.
 • Televerket - KOMBER

  KOMBER (KOMplexvis BERäkning) användes för trafikal beräkning och dimensionering av telefonnätets trafikvior och innehåller data från samtliga viakomplex som finns bevarade från...
 • Publikt Wi-Fi

  Location of access points for public wireless network in the city center and outlying areas of Gävle Municipality. SSID/Network name "_Gavle WiFi". The Municipality of Gävle...
 • Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas över Sverige

  Produkten innehåller information om olika grundämnen i morän i Sverige. Partiell lakning har gjorts med kungsvatten, den lösta delen av provet har analyserats med...
 • Grundvattennivåer, tidsserier

  The dataset contains groundwater level measured from the SGU's groundwater network. The purpose of the groundwater network is to study natural temporal variations in groundwater...
 • Brunnar

  The dataset on wells contains data on well location and technical properties such as depth, soil depth , dimensions, water capacity and usage. The dataset also includes...
 • Källor

  The dataset Springs contains information about over 2,000 freshwater springs (ie natural groundwater outflows ). Information includes location, spring type, discharge, akvifer...
 • Verksamhetskritiska System

  Verksamhetskritiska System i Lidingö stads It-miljö
 • GPS positioner där Lidingö stads openWifi finns

  Innehåller beskrivning, adress, placering samt GPS positioner
 • Helsingborgs systemlista

  En lista på de datasystem Helsingborgs stad använder sig av.
 • Satellitdata (jordobservationsdata)

  Satellitdata kan användas som stöd i mängder av applikationsområden. Potentialen i användandet av satellitdata är till stora delar fortfarande outforskad. Med satellitdata går...
 • Sveriges satellitregister

  I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I...
You can also access this registry using the API (see API Docs).