3 datasets found

Licenses: Erkännande 2.5 Sverige (CC BY 2.5 SE) Categories: Vetenskap och teknik

Filter Results
  • Grundvattennivåer, tidsserier

    The dataset contains groundwater level measured from the SGU's groundwater network. The purpose of the groundwater network is to study natural temporal variations in groundwater...
  • Grundvattenförkomster

    In the dataset groundwater bodies contains the geometry and metadata on swedish groundwater bodies used for regional and national water management environmental plans and...
  • Miljöövervakning grundvatten

    Miljöövervakning av grundvatten bedrivs i omkring 1700 provplatser. Antalet platser förändras mellan åren och ökar för närvarande. Miljöövervakning drivs dels på nationell nivå...
You can also access this registry using the API (see API Docs).