3 datasets found

Licenses: Erkännande 2.5 Sverige (CC BY 2.5 SE) Categories: Vetenskap och teknik

Filter Results
  • Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas över Sverige

    Produkten innehåller information om olika grundämnen i morän i Sverige. Partiell lakning har gjorts med kungsvatten, den lösta delen av provet har analyserats med...
  • Grundvattennivåer, tidsserier

    The dataset contains groundwater level measured from the SGU's groundwater network. The purpose of the groundwater network is to study natural temporal variations in groundwater...
  • Brunnar

    The dataset on wells contains data on well location and technical properties such as depth, soil depth , dimensions, water capacity and usage. The dataset also includes...
You can also access this registry using the API (see API Docs).